PLAVO SVJETLO SPLIT POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE INDIVIDUALNI PROGRAMI SPLIT INDIVIDUALNI EDUKACIJSKI PROGRAM ABA TERAPIJA PROGRAMI RANE INTERVENCIJE

ABA TERAPIJA

Znanstveno utemeljen pristup baziran na istraživanju koji koristi principe učenja za poboljšanje socijalno važnih ponašanja.

I.E.P.

Procjena za izradu individualiziranog programa (IEP) može trajati od 4 do 6 sati a može se provesti i u obiteljskom domu.

Patronažne posjete

Poremećaji spektra autizma ne utječu samo na dijete, nego i na svakog člana obitelji, preporučujemo savjetovanje kod kuće.

Poliklinika PLAVO SVJETLO

privatna zdravstvena ustanova

Specijalizirani smo za pružanje trandisciplinarne dijagnostike, te medicinskih i edukacijsko rehabilitacijskih tretmana temeljenih na znanstvenim dokazima.

Plavo svjetlo pruža usluge za djecu i mlade s poremećajima iz spektra autizma, te s drugim razvojnim poremećajima (specifični poremećaji razvoja govora i jezika, specifični razvojni poremećaji vještina učenja i formalnih, školskih znanja, specifični poremećaji razvoja motoričkih funkcija, specifični miješani razvojni poremećaji i ostali poremećaji psihološkog razvoja). Usluge pružaju dijagnostiku i tretman.

Statistika poremećaja autističnog spektra

U Hrvatskoj je registrirano 1096 osoba s autizmom, iako se prema starim pokazateljima brojka kreće preko 8.000 ljudi.

Između ovoliko dječaka

1 dječak ima PSA

Između ovoliko djevojčica

1 djevojčica ima PSA

Registrirano u Hrvatskoj

osoba s autizmom

 

CRVENE ZASTAVICE

PREPOZNAJ I REAGIRAJ
  • rani znakovi u prve dvije godine
  • broj znakova varira o dobi djeteta
  • dobivanje dijagnoze je prvi korak

 

SPECIJALISTIČKA PROCJENA

VIŠE RAZLIČITIH PROCJENA
  • fizijatrijska procjena
  • psihosocijalna procjena
  • psihološka procjena
  • logopedska procjena

NEUROFEEDBACK / BIOFEEDBACK

Neurofeedback, također poznat kao EEG (elektroencefalogram) biofeedback, terapeutska je intervencija koja pruža trenutačnu povratnu informaciju iz računalnog programa koji procjenjuje aktivnost klijentovih moždanih valova.

Program zatim koristi zvučne ili vizualne signale za reorganizaciju ili prekvalifikaciju tih signala mozga.

Možemo pomoći Vašem djetetu i Vama. Kontaktirajte nas već danas.

Kontakt

PLAVO

SVJETLO

Teslina 16a Split