ABA terapija

CENTAR BIHEVIORALNE I OBRAZOVNE USLUGE

U našem Centru bihevioralne i obrazovne usluge temelje se na primijenjenoj analizi ponašanja (ABA). To je znanstveno utemeljen pristup baziran na istraživanju koji koristi principe učenja za poboljšanje socijalno važnih ponašanja.

Više od 30 godina opsežnog znanstvenog istraživanja pokazalo je da je primijenjena analiza ponašanja (ABA) najučinkovitiji pristup u rehabilitaciji djece s poremećajem iz spektra autizma, kao i kod drugih poremećaja u ponašanju i razvoju. Postoji i jak dokaz koji pokazuje da je rana intervencija ključna za poboljšanje ponašanja.

Applied Behavior Analysis (ABA)

Budući da su dokazi pokazali da je rana intervencija ključna u poboljšanju ponašanja, fokusiramo se na vrlo malu djecu s poremećajem iz spektra autizma. Naš program rane intervencije pomaže obiteljima, vrtićima, školama, organizacijama i stručnjacima koji su se susreću s autizmom. Naš tim ABA terapeuta pruža suosjećajnu, stručnu skrb djeci s autizmom i drugim razvojnim poteškoćama s posebnim naglaskom na ranu intervenciju za djecu od ranog djetinjstva do pet godina. Također, nudimo podršku djeci koja trebaju pomoć pri prelasku u školu. Osim toga, koristimo usluge na temelju primijenjene analize ponašanja (ABA) za stariju djecu i adolescente.

Naši programi rane intervencije koriste metodu Applied Behavior Analysis (ABA) kako bi pomogli Vašem djetetu da razvije komunikacijske i jezične vještine kao i vještine učenja prilagođene dobi i djetetovom razvoju. Terapije su individualizirane i provode se 1:1 ili u malim grupama u kliničkom okruženju, kod kuće, u zajednici i obrazovnim ustanovama te ih provode bihevioralni terapeuti pod supervizijom BCBA (Board Certified Behavior Analyst).

Rana intervencija

Programi rane intervencije moraju biti osmišljeni kako bi roditelji što bolje uvidjeli razvojne potrebe svoje djece, te moraju biti usmjereni na jačanje obiteljskih kapaciteta za zadovoljavanje djetetovih razvojnih potreba. Rana intervencija uključuje dijete kao i njegove roditelje, obitelj i širu mrežu. Iako je svako dijete rođeno s jedinstvenom biologijom, ona ne određuje konačni ishod njegova razvoja. Rana intervencija se definira kroz sve oblike poticanja usmjerenog prema djeci i savjetovanja usmjerenog prema roditeljima koji se primjenjuju kao izravne i neposredne posljedice nekoga utvrđenoga razvojnog stanja.

Rana intervencija u djetinjstvu sastoji se od multidisciplinarnih usluga koje se pružaju djeci s razvojnim rizicima kako bi unaprijedile djetetovo zdravlje i blagostanje, osnažile razvoj vještina, smanjile razvojno zaostajanje ili nastanak razvojnih teškoća, prevenirale funkcionalna pogoršanja i unaprijedile prilagodljivo roditeljstvo i cjelokupni obiteljsko djelovanje (Sonkoff i Meisels, 2003).

ABA se bazira na principima koji objašnjavaju kako se odvija učenje. Pozitivno pojačanje je jedan takav princip. Kada nakon ponašanja slijedi nagrada, vjerojatnije je da će se to ponašanje ponoviti. Kroz desetljeća istraživanja, na području analize ponašanja razvijene su mnoge tehnike za povećanje željenog ponašanja i smanjenje nepoželjnog koje ometa učenje. Jednostavno rečeno, ABA mijenja okruženje kako bi promijenila ponašanje.

Ne koristi se samo za ispravljanje lošeg ponašanja. Iako često riječ “ponašanje” smatramo lošim ponašanjem, to nije uvijek slučaj. U odnosu na ABA terapiju, ponašanje je ono što radimo i kako se ponašamo. ABA terapija se koristi za poboljšanje ponašanja kao što su društvene vještine, čitanje, akademske vještine i komunikacija, kao i naučene vještine kao što su dotjerivanje, higijena, fina i gruba motorika, stručnost u poslu, pa čak i jednostavne stvari poput učenja djeteta kako da održava svoju sobu urednom.

DTT koristimo za podučavanje pojedinačnih vještina jednu po jednu pomoću nekoliko ponovljenih instrukcija i podučavanja.

Verbal Behavior (verbalno ponašanje) se koristi za učenje komunikacije pomoću načela primijenjene analize ponašanja (ABE) i bihevioralne teorije. VB motivira dijete, adolescenta ili odraslu osobu da uče jezik spajanjem riječi s njihovom svrhom. Učenik uči da riječi mogu pomoći u postizanju željenih objekata ili drugih ciljeva. Terapija izbjegava naglasak na riječi kao pukih oznaka (mačka, auto, itd) Umjesto toga, učenik uči kako koristiti jezik kako bi zahtijevao i iskomunicirao ideje. VB se fokusira na razumijevanje zašto koristimo određene riječi.

Incidental Teaching
podrazumijeva stvaranje okruženja u kojem se javljaju djetetovi interesi, te u kojima dijete može biti i uspješno motivirano. Ovaj proces maksimizira mogućnosti učenja kroz tipične aktivnosti, a terapeut čeka da se dijete samoinicijativno uključi u njih.

Positive Behavior Support  Individualna pozitivna podrška ponašanju (PBS) je proces koji kombinira prakse utemeljene na dokazima iz primijenjene analize ponašanja (ABA) i drugih disciplina za rješavanje izazova u ponašanju i poboljšanje neovisnosti, sudjelovanja i ukupne kvalitete života pojedinaca koji žive i uče u složenim okruženjima zajednice. Njegove značajke uključuju poboljšanje životnog stila, suradnju s obitelji, praćenje napretka, sveobuhvatne intervencije temeljene na funkcijama ponašanja, te osiguravanje implementacije.

Errorless Teaching Poučavanje bez grešaka je nastavna procedura u kojem se djetetu daje podrška da odmah ispravno odgovori. Zatim se polako uklanja podrška kako bi se poboljšala točnost s najmanjom količinom pogrešaka i frustracija.

Functional Communication Training  trening funkcionalne komunikacije (FCT) je terapija koja se fokusira na zamjenu problematičnog ponašanja odgovarajućom komunikacijom kojom se zadovoljava ista funkcija.