Eudukacija i savjetovanje

EDUKACIJA I SAVJETOVANJE

Brojna istraživanja pokazala su pozitivne učinke edukacije roditelja: ona može doprinjeti redukciji stresa i anksioznosti, boljem nošenju s teškoćama, poboljšanju interakcija i komunikacije između roditelja i djeteta, boljem razumijevanju poremećaja iz spektra autizma, učinkovitosti, povjerenju i poboljšanju kvalitete života roditelja

U Centru veliku pažnju posvećujemo roditeljima i njihovom osnaživanju u odnosu sa djetetom ali i sa ostalim članovima obitelji.

  • PROMJENE Dovodi do promjene perspektive i usmjeravanja prema novim i dubljim razinama razumijevanja situacije koju doživljavaju kao problem.
  • PREVENCIJE – Podrazumijeva bolje nošenje sa životnim promjenama i situacijama koje zahtijevaju dodatnu adaptaciju, npr. polazak djeteta u vrtić, školu, odvajanje od obitelji.
  • POBOLJŠANJA – Do kojeg dolazi tijekom savjetovanja. Provođenje savjetovanja pokušava roditelje i djecu s posebnim potrebama usmjeriti ka novim i dubljim razinama razumijevanja problema, uzimajući u obzir njihove snage i razvijajući nove strategije u nošenju s teškim situacijama.