Individualni edukacijski program

PROCJENA ZA IZRADU INDIVIDUALIZIRANOG PROGRAMA (IEP)

Procjena može trajati četiri do šest sati, a može se provesti u obiteljskom domu ili u našem Centru. Roditelji su vrlo uključeni u ovaj proces, te sudjeluju kako bi pomogli svom djetetu da pokaže vještine ili da pomognu kliničaru da uspostavi uvjete pod kojima se događa određeno ponašanje.

Naš tim (BCBA, bihevioralni terapeut, logoped, rehabilitator, spec.rane intervencije, radni terapeut) koristi ovo vrijeme kako bi stekli sveobuhvatno znanje o djetetu s kojim će raditi, kao što su jezik i komunikacija, adaptivne i društvene vještine. Njihov je cilj definirati područja za podučavanje. Za procjenu se koriste ABLLS-R, VB-MAPP i AFSL.

Nakon što je procjena završena, naš BCBA određuje plan tretmana i navodi ciljeve terapije.

Ovaj plan, zajedno s rasporedom terapije, finaliziran je s roditeljima.

Pri razvoju IEPa , tim mora uzeti u obzir djetetetove jake strane, zabrinutost roditelja za obrazovanje svojeg djeteta, rezultate prve ili najnovije procjene djeteta (uključujući privatne evaluacije provedene od strane roditelja), te akademske, razvojne i funkcionalne potrebe djeteta.

U slučaju djeteta čije ponašanje ometa djetetovo učenje , tim je dužan razmotriti upotrebu pozitivnih intervencija u ponašanju te uzeti u obzir i komunikacijske potrebe djeteta.

IEP podrazumijeva:

  • Djetetovu trenutnu funkcionalnu i akademsku razinu.
  • Mjerljive godišnje ciljeve, uključujući akademske i funkcionalne ciljeve.
  • Evaluaciju djetetovog napretka po postavljenim ciljevima.
  • Posebne obrazovne usluge, povezane usluge i dodatna pomagala koje se pružaju djetetu.
  • Raspored usluga koje treba pružiti, uključujući učestalost, trajanje i mjesto pružanja usluga.
  • Izmjenu programa ili potporu za školsko osoblje u ime djeteta
  • Preporuke o vremenskom trajanju obrazovanja u redovnim ustanovama i u posebnim ustanovama
  • Posebne upute o grupnim aktivnostima s djecom urednog razvoja
  • IEP također uključuje ostale relevantne informacije potrebne za djetetovu obitelj, te zdravstveni plan ili plan ponašanja.