PLAN INTERVENCIJE

Plan intervencije ponašanja (BIP) je plan osmišljen za podučavanje i nagrađivanje pozitivnog ponašanja. On se temelji na rezultatima funkcionalne analize ponašanja (FBA, FA) kojom utvrđujemo potencijalne funkcije ponašanja tj. zašto se neko ponašanje javlja.

Plan opisuje problematično ponašanje, razloge pojave i strategije intervencije kojima će se riješiti problematično ponašanje.

IEP tim može shvatiti da vašem djetetu nedostaju vještine potrebne za rješavanje određenih situacija.

BIP može pomoći vašem djetetu da nauči vještine rješavanja problema i bolje načine odgovora na takvu situaciju. Naš tim prati plan i ažurira ga kad god je to potrebno.