RANO OTKRIVANJE

screening

U suradnji sa pedijatrima vršimo rani probir djece uporabom razvojnih testova u dobi od: 9 – 18 mjeseci.

Većina simptoma koji su ključni u prepoznavanju poremećaja iz spektra autizma uključuju ponašanja koja se u djece urednog razvoja intenzivno razvijaju u dobi od 9 do 18 mjeseci.

U suradnji s pedijatrima, djeca mlađa od 18 mjeseci u koje su primijećeni znakovi odstupanja u razvoju, a mogu upućivati na poremećaj iz spektra autizma, upućuju se psihologu na procjenu razvojnog statusa. Ukoliko su tijekom procjene potvrđena odstupanja u razvoju, dijete se uključuje u sustav rane intervencije. Standardni dijagnostički postupak za dijagnozu poremećaja iz spektra autizma provodi se već od 12 mjeseci opservacijskim protokolom za dijagnostiku autizma – ADOS-2.

Kod djece koja imaju viši rizik za nastanak poremećaja iz spektra autizma kod sistematskog pregleda u dobi od 12 mjeseci potrebno je provjeriti znakove upozorenja te isto ponoviti u dobi od 18 mjeseci.

 

Djeca s povećanim rizikom za poremećaj iz spektra autizma je sljedeća:
  • djeca kod koje postoji pozitivna obiteljska anamneza na poremećaje iz autističnoga spektra
  • djeca kod koje su utvrđena genetska odstupanja kao što su fragilni X sindrom, tuberozna skleroza ili metaboličke bolesti kao što su galaktozemija ili fenilketonurija
  • djeca čije su majke tijekom trudnoće izložene medikamentima kao što su talidomid i valproinska kiselina
  • djeca starijih roditelja